Tashi Bodjul Tibetan Terriers

"G" Tashi Bodjul         nar. 18.06.1999

Ch. PL, CACIB, CWC, BOB

 

Jerry Bambabibi

zlatý, bílé znaky  HD-A

Int.Ch., Ch. D, DK,NL Svět.vítěz ml.

Khados Union Jack
černý
HD-A

Ch. GB, B, Crufts Winner
Araki Hank the Yank
Ch.GB,USA  Su-Khyi Kang Rimpoche
Sharanda of Araki
Araki Tzara Nefertari Krush
Falcoze Painted Lady
Ch. SK, Club Ch.

Cchag-la Sämo Bodjul CS
trikolor
HD-A

Karamain Flying Dutchman
HD-A
Ch.NL  Su-Khyi Just Whistle
Ch.FIN  Losang Kamaru Karamain Dolma
Int.Ch., Ch. CZ, PL, H
Chyla von Tanakura
Vít.Něm.  Jonky von Potala
Vít.Něm.  Arani vom Bärenwappen
Ch. CZ, Club Ch.  res.CACIB

Cchogyal-Bodjul Karmašar CS

černá, bílé znaky  HD-A

Ch. D, DK, Evr. vítěz

Byang-thang Jenghis-Khan

černý, bílé znaky, HD-A

Svět.vít.ml., DJgd.Ch.
Tom-pa Lamleh von Nama-schu

HD-B
Ch.USA  Rje-Bo´s Leader of the Pack
Int.Ch., Sv.vít.  Tamar Kosi of Silgarhi
Taragiri Li-lo Byang-thang
HD-A
DJgd.Ch.  A-Mas Legs-Pa
Ch. DK  Taragiri Pemba
BIS, Klubový vítěz

Annapurna Bodjul CS

černá, bílé znaky

res.CACIB
Tiara-Su Jogi
Tiara-Su H´aru
Tiara-Su Bira
Int.Ch., Ch. CZ, PL, H
Chyla von Tanakura
Vít.Něm. Jonky von Potala
Vít.Něm. Arani vom Bärenwappen

Zpět

Tashi Bodjul Tibetan Terriers, e-mail: webmaster